Renistar.com - официален сайт на Рени.

Zimzelena

Ako mislis da te varam
da te nevolim
stavi krst na moje usne
da se pomolim
rukama mi svojim sudi
da se srce vise ne budi

Tamo gde umrem posadi bor
da stoji protiv vremena
kajanja tvoga korak je spor
a moja ljubav zimzelena

Ako ce ti biti lakse
ti optuzi me
kazni me za svoje greske
oprastam ti sve
rukama mi svojim sudi
da se srce vise ne budi