Renistar.com - официален сайт на Рени.

Crno more

Sama,uvek sama,mladost ce mi proci
a da volim drugog necu moci
sama,uvek sama,leka meni nema
robinja sam starih uspomena

Crno,sve je crno
kao crno more
svi me srecnu vide
ali sve je mnogo gore

Crno,sve je crno
sve me,sve me boli
tesko,sto je tesko
kad se neko ludo voli
tako ko sto tebe volim ja

Sama,uvek sama,bol mi dusu ubi
tugu krijem osmehom od ljudi
sama,uvek sama,leka meni nema
robinja sam starih uspomena