Renistar.com - официален сайт на Рени.

Шепотът на сърцето

Когато аз те срещнах
сърцето ми замря.
Усмихнах се и ето
душата ми запя.
Тъй светла е луната,
тъй топла е нощта
и зная аз ще тръгна с теб
накрая света.

Не искам аз да мисля дали пък не греша.
От твоите целувки не мога да заспя.
Но знам ще ме последваш дори и в съня,
сърцето ми нашепва - това е любовта.

Звезди се спускат бавно над
нашето легло.
И вятър ни докосва със своето
крило.
Дори, когато съмне и пак изгрее ден
сърцето ми нашепва, че ще
останеш с мен.

Не искам аз да мисля дали пък не греша.
От твоите целувки не мога да заспя.
Но знам ще ме последваш дори и в съня,
сърцето ми нашепва - това е любовта.(2)