Renistar.com - официален сайт на Рени.

Лудо младо

Лудо младо сън засънило,
на ръчица белай момина,

А мома се чудом чуди,
милно й е да го буди,
драго й е да го гледа. /2х/

Па му рекла съм те жалила,
стани лудо че е ранина.

Мило ми е да те будя,
ала слънце вече иде,
ала слънце ще ни види. /2х/

Лудо младо проговорило,
как да стана малкай моме ле,

как да стана мило либе,
като нямам вече сила,
като ти си я изпила. /2х/

като ти си я изпила.